Dynamics C5

Microsoft C5

Microsoft C5 er økonomistyring hvor alle kan være med!

Med en lav startpris for en grundpakke, og mulighed for at udbygge systemet efterhånden som behovene dukker op, er den perfekte løsning for små og mellemstore virksomheder.

Finans, Debitor- og Kreditorstyring.

Med Microsoft C5 får du finansbogholderi med bogføring i kasse-kladde, og med mulighed for indtastning og opfølgning på budgetter. Debitormodulet er fuld integreret med resten af C5 modulerne, og giver mulighed for saldo styring med åbenpost, samt salgsstatistikker. Kreditormodulet er integreret med indkøb og lager, og giver mulighed for købsstatistikker, styring af kreditorfakturaer og fremsøgning af fakturaer til betaling og elektronisk overførsler til banken.

Læs mere i vedhæftede dokumenter nedenfor.

Lagerstyring.

Microsoft C5 lagermodul giver mulighed for styring af varebeholdninger, varedisponering med min/max-lagerbeholdning og behovsberegning. Lagermodulet giver også mulighed for kunde-/varestatistikker.

Læs mere i vedhæftede dokumenter nedenfor.

Lønsystem.

Lønsystemet i Microsoft C5 er rigtig godt, det giver mulighed for lønafregning af både timelønnede og funktionærer. Der er mulighed for at lønsystemet holder styr på timesatser, feriedage, feriefridage, S/H afregning og feriepengene. Der er mulighed for at afregne lønningerne elektronisk til banken, udskrive lønsedler og lønstatistikker m.v.

Læs mere i vedhæftede dokumenter nedenfor.

Projektstyring.

Projektstyring i Microsoft C5 holder styr på ressource- og materialeforbrug på projekterne, og giver mulighed for fastprisprojekter eller løbende fakturering.

Læs mere i vedhæftede dokumenter nedenfor.

Integreret med Microsoft Office.

Der er mulighed for at sende mail direkte fra Microsoft C5 med tilbud eller indkøbsrekvisitioner.

Mails kan åbnes, læses og besvares indefra Microsoft C5, og nu er der mulighed for at udskrive direkte til MS Word og MS Excel.

Der er mulighed for brevfletning med adresser fra debitor- eller kreditorkartotek til MS Word.

Navsion C5 data kan integreres med andre systemer via ODBC, og der kan f.eks. trækkes data til MS Acces eller MS Excel.

Læs mere i vedhæftede dokumenter nedenfor.

Interesseret? - Ring for at høre nærmere om hvilke moduler, der passer til dine behov, og i hvilket omfang du ønsker assistance til ibrugtagningen.

Prisen for de enkelte moduler oplyses ved henvendelse, jeg benytter Microsofts vejledende priser.